mysticelysium.pl

Asgard Hero LOKI of Mysticelsium – MIESZKA W HODOWLI

MŁODZIEŻOWY CHAMPION POLSKI, ZWYCIĘZCA POLSKI 2019